Csiga-Biga Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány
csigabigaalapitvany@gmail.com 06 20 222 5485
7100 Szekszárd Bátaszéki u. 40.
Adószám: 18864731-1-17
logo

Szolgáltatások

Logopédia
A logopédia a beszéddel, beszédtechnikával, valamint azok hibáival, és azok javításával foglalkozik. Fejlesztő központunkban szeretettel várjuk mindazon gyermekeket, akik a beszédfejlődés terén elmaradást mutatnak, vagy artikulációs és fonológiai zavarral küzdenek, illetve problémát mutatnak a beszédmegértés és a beszédészlelés terén.

A logopédia a beszéddel, beszédtechnikával, valamint azok hibáival, és azok javításával foglalkozik. Fejlesztő központunkban szeretettel várjuk mindazon gyermekeket, akik a beszédfejlődés terén elmaradást mutatnak, vagy artikulációs és fonológiai zavarral küzdenek, illetve problémát mutatnak a beszédmegértés és a beszédészlelés terén.Személyre szabott terápiát biztosítunk azon gyermekek számára, akinek artikulációs zavara, nyelvlökéses nyelése, beszédészlelés és -értés zavara vagy megkésett beszédfejlődése van. Minden terápiát játékos formában végzünk és ezek során figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait és érdeklődési körét. Emellett fontosnak tartjuk a kapcsolattartást a szülőkkel, így minden terápia után egyeztetünk a terápia részleteiről, az otthoni feladatokról és a fejlődés menetéről.

Artikulációs és fonológiai zavar terápiája

Az artikulációs zavarok közé tartoznak a beszédhangok felcserélése, torzítása vagy kihagyása.

A terápia célja a kijavítani a helytelenül képzett hangokat majd.

A terápia során fejlesztjük az auditív észlelést és az artikulációs mozgásokat, ezek után kialakítjuk a hangok helyes képzését, majd ezeket rögzítjük és automatizáljuk, amíg el nem érjük, hogy a spontán beszédbe is beépüljenek.

Beszédészlelés és beszédmegértés terápiája

Miért fontos a jó beszédészlelés?

Ennek segítségével tudja a gyermek elsajátítani az anyanyelvét és az iskolában sem lesz nehézsége azonosítani a betűket, írni és olvasni.

Miért fontos a jó beszédmegértés?

Ennek köszönhetően tudja értelmezni a szavakat, megérti az kérdéseket és adekvát válaszokat tud rá adni, emellett megérti meséket és a közléseket, és képes lesz az értő olvasásra.

A két terület összefügg ezért, ha egyikben is elmaradás tapasztalható az hatással lehet az olvasás és írás elsajátítására és az iskolai teljesítményére.

A terápia során fejlesztjük mindkét készséget különböző játékos feladatokkal.

Megkésett beszédfejlődés terápiája

A gyermekek fejlődési üteme eltérő, nem lehet összehasonlítani, viszont az egy jelzés lehet a szülők számára, ha gyermekük 2-2,5 éves korára 50 szónál kevesebbet használ.

Javasolt a terápia, ha a beszéd egyáltalán nem indul el vagy megragad egy szinten.

A terápia több terület egyidejű fejlesztését jelenti. Ezek a területek a beszéd és a nyelv, a gondolkodás, a figyelem, az emlékezet és a mozgás. Mindez biztonságot teremtő, játékos formában történik, hisz ebben a korban ezek még fontosabbak a gyermekek számára.

Nyelvlökéses nyelés

A helyes nyelés folyamán az arc, ajak, nyak és nyelv izmai egyensúlyban működnek, harmonikus arcfejlődést és szabályos fogazat kialakulását eredményezik.

Nyelvlökéses nyelés és egyéb szájtéri rossz szokások (pl. szájlégzés, ujjszopás, cumizás, ajakszopás, fogcsikorgatás, fogszorítás, rongyi-, köröm- és ceruzarágás stb.) esetében ez az izomegyensúly felborul, melynek hatására:

  • az arc és a fogívek fejlődése eltér a szabályostól
  • harapási rendellenességek (nyitott harapás, túl-, kereszt-, bulldog-, élharapás)
  • fogazati eltérések (kifelé dől, befelé dől, elfordul)
  • beszédhibák (pöszeség) alakulhatnak ki.

A nyelvlökéses nyelés kezelése nem csak a logopédiai órákon történik. Otthon is tart a folyamat, hiszen a terápiát gátló szokásokat a természetes környezetben kell felszámolni. Illetve a szabályos nyugalmi helyzet gyakorlása is ilyenkor történik. Ez viszont elengedhetetlen a sikerhez. Meg kell oldani a fennálló fogrendellenességeket is, amelyben fogorvos tud segíteni. Ha allergia áll a háttérben, be kell vonnunk a fül-orr-gégész szakorvost is.

Szekszárd: Géczy Eszter  T: 06 30 5436 147Módos Anna-jelenleg nem elérhető

Tamási: Durcziné Balogh Renáta T: 06303152244