Csiga-Biga Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány
csigabigaalapitvany@gmail.com 06 20 222 5485
7100 Szekszárd Bátaszéki u. 40.
Adószám: 18864731-1-17
logo
Pedagógus akkreditált továbbképzés 2023/24

Nem csak pedagógusoknak, mindenkinek akit érdekel a kutyás terápia!

A Csiga-Biga Alapítvány által akkreditált továbbképzés

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért felelős helyettes államtitkár által elfogadott, képzési jegyzékben szereplő pedagógus akkreditált továbbképzés.

 

Pedagógus akkreditált továbbképzés 2023/24

 

Az alapítási engedély nyilvántartási száma: 106/10/2022
Szívesen várunk mindenkit, akit érdekel a kutyás terápia, szeretne betekintést nyerni, tapasztalatokat és információkat szerezni az állatasszisztált terápiával kapcsolatban. A továbbképzés az elméleti képzés mellett bemutató foglalkozásokkal egészül ki, tapasztalt, gyakorlott és képzett szakemberek és terápiás kutyáik közreműködésével. Az előadók között vannak óvodapedagógusok, gyógytestnevelők, gyógypedagógusok, logopédusok, fejlesztő pedagógus, pszichológus, kinológus, terápiás kutya felvezetők, habilitációs kutyakiképzők.

Tanfolyam címe: Bevezetés a kutyával támogatott óvodai, általános iskolai és középiskolai foglalkozások elméletébe és gyakorlatába. A kutyával támogatott foglalkozások mozgás-és képességfejlesztésének lehetőségei.
Óraszám: 30 óra

Tanfolyam célja: Fő cél, hogy a résztvevők szerezzenek olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket képesek lesznek alkalmazni saját nevelési-oktatási munkájuk során. A résztvevők ismerjék meg a kutyával támogatott foglalkozásokban rejlő pedagógiai lehetőségeket, erősödjék elkötelezettségük a kutyával támogatott módszer iránt.
A továbbképzési program sikeres elvégzésével a résztvevők váljanak képessé végzettségüknek megfelelő területen a kutyát, mint segítőt hatékonyan alkalmazni, a képességfejlesztés érdekében, a foglalkozást segítő állatfelvezetővel együttműködve. Szerezzenek ismeretet arról, hogy a kutya bevonása a foglalkozásokba milyen motivációs hatással bír az érintettek felé.

Jelentkezés feltétele: egyetem és/vagy főiskola
Javasolt résztvevők munkaköre: óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár, fejlesztő pedagógus

Tanfolyam zárása:

 • 1.Záróteszt kitöltése, a megfelelt eredményhez 51% helyes válasz szükséges.
 • 2. Írásbeli záródolgozat benyújtása, mely témája: A kutyával támogatott foglalkozások megvalósításának lehetőségei saját pedagógiai munkám során. Egy 45 perces kutyával asszisztált foglalkozás tervet készíti el a saját szakterületének megfelelően, és azt a tanfolyam zárása után legkésőbb 7 nappal elektronikus úton eljuttatja az alapítónak.

A továbbképzés tematikája:

 • Állatok a terápiás tevékenységekben
 • A kutya, mint terápiás állat pozitív hatása a gyermekek érzelmi-szociális fejlődésére
 • A kutya
 • A terápiás kutya kiválasztása, kiképzése, felkészítése a terápiás munkára
 • A terápiás kutyák számára előírt vizsga ismertetése
 • A kutyával támogatott foglalkozások pedagógiai, gyógypedagógiai módszerként történő alkalmazása
 • A kutyával támogatott programok személyi és tárgyi feltételei
 • A kutyával támogatott programok alkalmazási területei
 • A pedagógusnak a kutyával támogatott foglalkozásokon kifejtett tevékenysége
 • A kutyával támogatott programok elméleti és gyakorlati bemutatása:
 • Mozgásfejlesztő program kutyával
 • Dyslexia, -és dyscalculia program terápiás kutyával
 • Képességfejlesztő program kutyával
 • Kutyával támogatott játszóházi program
 • Autizmus spektrumzavarba tartozó gyermekek terápiás kutya programja -Óvodai program terápiás kutyával
 • Kutyás program német nemzetiségi óvodai csoportban; Játékos angol nyelvű foglalkozás kutyával
 • Terápiás kutya alkalmazása tanórán

SZEKSZÁRD A tanfolyam időpontja: szervezés alatt
A tanfolyam helyszíne: Csiga-Biga Komplex Fejlesztő Központ
7100 Szekszárd, Bátaszéki u.40.

BUDAPEST A tanfolyam TERVEZETT időpontja: 2023. OKTÓBER 7, 14, 15.
A tanfolyam helyszíne: 1211 Budapest, Tanműhely köz 7. BKSzC Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A tanfolyam ára: 55.000.-Ft/fő /több részletben is fizethető/
Érdeklődni, jelentkezni:
Töttősiné Törő Anita
T: 06 20 222 5485
csigabigaalapitvany@gmail.com
Jelentkezési lap kérhető: csigabigaalapitvany@gmail.com; 06 20 222 5485
A továbbképzésre kutyát nem kell hozni!